Hur är pensionssystemet uppbyggt?

Här kan du som är läkare läsa allt om pensioner.


Aktuellt speciellt för dig som

  • fyller 61 år eller mer
  • inte börjat ta ut din tjänstepension
  • och vill börja ta ut tjänstepension

Från och med 1 januari 2018 kommer följande förändringar ske:

  1. Tjänstepensionen kommer betalas ut automatiskt från 67 års ålder. Om man önskar få ut sin tjänstepension tidigare ska kontakt tas med arbetsgivaren.

  2. Den del av tjänstepensionen som utgör premie betalas ut livsvarigt om inte annan uttagstid överenskommits.

  3. Pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att avsättas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år. Inom KAP-KL sker ingen förändring och pensionsavgiften avsätts en gång per år.


Pensionssystemet består av tre delar; den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten, tjänstepensionen från arbetsgivaren och eventuellt eget privat sparande.

Den allmänna pensionen ligger i botten och avser inkomster upp till en nivå på drygt 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsmyndigheten, administrerar och betalar ut den allmänna  pensionen. Prognos över den allmänna pensionen skickas ut en gång om året i ett orange kuvert.

I mitten ligger tjänstepensionen. Tjänstepensionerna betalas av arbetsgivaren och ser olika ut beroende på om det är anställning inom landsting/kommun, stat eller privat verksamhet. Egenföretagare bör teckna en tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen.

  • För landstingsanställda/kommunalt anställda gäller tjänstepensionsavtalet KAP-KL och AKAP-KL
  • För statligt anställda gäller tjänstepensionsavtalet PA16 avdelning 1 eller 2
  • För privat anställda gäller ITP 1 eller ITP2+ITPK eller annan pensionslösning

Ovanstående är de pensionsavtal som gäller idag.

Begrepp som används är förmånsbestämd ålderspension och premiebestämd (eller avgiftsbestämd) ålderspension.

Förmånsbestämd ålderspension innebär att du får en andel av lönen när du går i pension. Andelen beror på inkomsten under en viss period i slutet av yrkeslivet/när man slutar sin tjänst. För hel förmånsbestämd pension krävs minst 30 års tjänstetid.
Premiebestämd ålderspension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss procent av lönen i premie. Pensionens storlek beror då på hur premien placerats.
 
På toppen ligger det privata sparandet som den enskilde själv väljer att göra. För pensionsförsäkring finns möjlighet till begränsat avdrag i deklarationen.

Mer om pensioner för dig inom:


Bok om pensioner

Annika Creutzer, välkänd privatekonomisk expert, ger i boken ”Dags att lägga pensionspusslet – så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt” tips och råd samt en del varningar inför den framtida pensionen.

I boken ger hon 10 viktiga pusselbitar till att hitta sin väg och planera för att ta ut pensionen på bästa sätt.

Boken är skriven på uppdrag av KPA Pension som är pensionsbolag för arbetsgivare och anställda inom kommuner och landsting. Mer än 1,6 miljoner människor som är, eller har varit anställda i kommuner och landsting, har sin tjänstepension hos KPA Pension. Av dem är ca 80 % kvinnor men självklart har även män nytta av boken.

Ladda ned boken

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig.
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >

Lokala läkarföreningen >

Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Senast uppdaterad 2017-12-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11