Läkares frågor om semester

De flesta av Läkarförbundets medlemmar arbetar i kommunal sektor och omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och dess bilagor. Här ger vi svar på några av de vanligaste frågorna från dem.

När och hur ska jag ansöka om semester?

När du senast ska lämna in dina önskemål om huvudsemester till arbetsgivaren, bestäms lokalt. För semester under övriga året finns oftast inget särskilt krav på hur långt i förväg som du behöver begära ledigt. Ta kontakt med din HR-avdelning, lönehandläggare eller chef för att få reda på hur det ser ut hos er, hur semesteransökan
ska gå till, när du senast ska lämna dina önskemål i en semesterlista som arbetsgivaren upprättar och när du kan förvänta dig att få besked. Du kan förstås även kontakta din lokala läkarförening.

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Du har normalt rätt till 25 dagar om du är under 40 år, 31 dagar om du är mellan 40 och 50 år och därefter 32 dagar.

När får jag betald semester?

För att semestern ska vara betald måste den vara intjänad, det vill säga att du jobbat eller förväntas jobba så att du tjänar in betalning för semestern. Om du har 25 semesterdagar per år gäller generellt att du tjänar in
drygt två dagars betald semester per arbetad månad. Om du inte har tjänat in semestern kan du ha rätt till obetald semester.

Har jag rätt att ta ut min semester under sommaren?

Ja, du har i regel rätt att få ledigt under sommaren. Arbetsgivaren ska försöka ge dig en sammanhängande ledighet om fyra veckor under huvudsemesterperioden, oftast juni–augusti. Du kan få två semesterdagar extra
om du mot din vilja och på arbetsgivarens begäran fått högst 14 semesterdagar under huvudsemesterperioden eller en semesterdag extra om du bara fått 15–19 dagar.

Får arbetsgivaren avbryta min semester?

Det krävs synnerliga skäl för att arbetsgivaren ska få avbryta din semester. Då har du dels rätt till kompensation med extra dagar och dels rätt till ersättning för dina extra utgifter. Får arbetsgivaren lägga jourpass i anslutning till min semester? Enligt kollektivavtalet inom landstinget ska arbetsgivaren försöka att inte lägga jourpass före eller efter semesterperioden.

Tjänar jag in semesterdagar när jag är sjukskriven eller föräldraledig?

Du tjänar in semester under frånvaro från arbete på grund av sjukdom i 180 dagar och under föräldraledighet i 120 dagar. För ensamstående föräldrar gäller 180 dagar.

Observera: KOLLEKTIVAVTALEN i privat och statlig sektor skiljer sig från villkoren i kommunal sektor. Kontakta därför din lokalförening eller förbundets medlemsrådgivning för rådgivning om du undrar vad som gäller för dig.

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10, må 9-12, ti-fre 9-12, 13-15  medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2016-03-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12