Semester & tjänstledighet

Det finns flera olika typer av ledighet inom din anställning. Semester, tjänstledighet och föräldraledighet är de vanligaste. Det finns även olika lokala avtal som reglerar dina villkor.

Semester
Strand med livbojSemesterlagen innehåller bestämmelser om din rätt till semester, semesterlön och hur semestern ska förläggas. Semesterlagens syfte är att du som arbetstagare ska kunna återhämta dig från arbetet. Därför är många regler tvingande och kan inte avtalas bort, alternativt kan de inte avtalas bort till arbetstagarens nackdel. Exempel på en sådan regel är att du har rätt till minst 25 semesterdagar per år.

Semesterlagens regler utgör lägsta grund för rätten till semester. Om det finns ett kollektivavtal tar de reglerna över. 

Tjänstledighet
Du har rätt till ledighet för bland annat officiella uppdrag, studier, för att bedriva näringsverksamhet och för vissa familjeskäl.

 

Mer om semester för dig inom

Mer om tjänstledighet för dig inom

 

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2013-04-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton