Försäkringsskydd som anställd

Är du försäkrad genom jobbet utan att veta om det? Då är du inte ensam. En undersökning visar att endast 15% känner till den kollektivavtalade försäkringen - en anställningsförmån för dig som arbetar inom kommun och landsting. 

Därför har AFA Försäkring tillsammans med AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd där Läkarförbundet ingår) tagit initiativet till kampanjen ”Intressant vetande”. 

Intressant vetande - en filmen om allt vi vet och det vi borde veta.

Se filmen och läs mer på kampanjsajten - så får du koll på vilket försäkringsskydd som ingår för dig och dina kollegor i kommunal sektor.

Kort om den kollektivavtalade försäkringarna

Om du blir sjuk eller råkar ut för en arbetsskada finns kollektivavtalade försäkringar som kan träda in och som kompletterar ersättningen från försäkringskassan. Försäkringsskyddet skiljer sig något beroende på om du är anställd inom kommun/landsting eller staten eller privat sektor. Det finns också kollektivavtalade försäkringar som ger visst skydd till efterlevande om du skulle avlida under tid du är anställd.

Mer om försäkringar för dig inom:

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10

medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2017-05-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11