Rätt till bisyssla

Du får på eget initiativ arbeta hos annan arbetsgivare eller bedriva egen verksamhet. Det regleras i bisysslebestämmelserna. Reglerna ser delvis olika ut om du är offentligt anställd i landsting eller stat, eller om du är privat anställd.

Tänk på att:

  • Offentliga arbetsgivare har ofta möjlighet att förbjuda en bisyssla.
  • Privata arbetsgivare har en striktare syn på bisyssla.
  • Kom överens med din arbetsgivare innan du inleder ytterligare en anställning eller startar egen verksamhet.

Anställd i landsting eller stat

Bestämmelserna för offentligt anställda säger att arbetstagaren på begäran ska anmäla bisyssla och att arbetsgivaren kan förbjuda dem på tre grunder;

• att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna,
• att den är konkurrerande eller
• att den är förtroendeskadlig, t ex genom att påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete.

Bestämmelsen utgör en så kallad arbetsgivarventil, vilket innebär att arbetsgivarens skäl för ett förbud inte kan underkastas rättslig prövning. Förtroendeskadlighetsgrunden är dock numer även reglerad i lagen om offentlig anställning och arbetsgivarens skäl i den delen kan därför prövas av domstol.

Slutsatsen av bisysslereglerna är att du inte har någon rättighet att arbeta hos en annan arbetsgivare eller bedriva en egen verksamhet om inte en överenskommelse träffas med arbetsgivaren om detta. Risken för förbud gör att det i praktiken kan vara nödvändigt att informera arbetsgivaren i förväg och få dennes godkännande, kanske då till och med genom att träffa en överenskommelse.

Du och arbetsgivaren bör alltså komma överens om att du vid sidan av ditt arbete även arbetar hos en annan arbetsgivare som exempelvis kommun, privat arbetsgivare eller i egen läkarverksamhet. I samband med olika vårdvalsmodeller och ett mer modernt tänkande kring hur främst den öppna vården bör organiseras är det inte uteslutet att flera landsting och regioner kan träffa sådana överenskommelser med enskilda läkare.

För högskolelärare finns särskilda regler för bisyssla.

Privat anställd

Inom den privata sektorn gör sig konkurrensfrågorna gällande i betydligt större utsträckning än inom det offentliga. Av det skälet har man sett betydligt striktare på bisysslor för privatanställda. Det återspeglar sig också i kollektivavtalen på den privata sidan där både konkurrerande och arbetshindrande bisysslor är förbjudna. Det krävs även samråd med arbetsgivaren innan man åtar sig bisysslor.

Senast uppdaterad 2011-04-11
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12