Flera arbetsgivare & bisysslor

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till om du arbetar för mer än en arbetsgivare.

StetoskopAnställningsvillkoren

Anställningsvillkoren ser olika ut i landsting, stat och privat verksamhet. Om du arbetar i mer än ett av dessa områden omfattas du av flera bestämmelser.
Att vara anställd av mer än en arbetsgivare har negativa effekter i vissa sammanhang, bland annat vid sjukdom och föräldraledighet.

Var uppmärksam på ditt försäkringsskydd och din pension om du har mer än en anställning. Kontrollera med dina arbetsgivare vad du omfattas av för skydd. Olika försäkringar gäller inom landsting, stat och privat verksamhet.

Rätt till bisyssla

Rätten att på eget initiativ arbeta hos annan arbetsgivare eller bedriva egen verksamhet regleras i bisysslebestämmelserna. Reglerna ser delvis olika ut om du är offentligt anställd i landsting eller stat, eller om du är privat anställd.

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig.
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10

medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2016-10-17
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12