Läkares arbetstid

Allt du behöver veta om läkares arbetstid. Frågor om arbetstid är en mycket viktig del av läkarnas arbetsvillkor.

PulsLäkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal. Reglerna ger utrymme för både individuella och lokala lösningar och möjligheter att påverka arbetstiderna för dig.

Arbetsmiljö

Arbetstidens förläggning och arbetets organisation är en mycket viktig del av din arbetsmiljö. Kom i håg att arbetstidsreglerna ska skydda din hälsa.

I arbetstidslagen och kollektivavtalen, både de centrala och de lokala kollektivavtalen, kan du läsa mer om vilka regler som gäller för läkarnas

  • ordinarie arbetstid
  • övertid
  • jour och beredskap
  • jourbefrielse
  • vilotid
  • ersättning

Övertidsersättning

Grundregeln är att läkare har rätt till övertidsersättning. Men läkaren kan avtala bort övertidsersättningen i en särskild överenskommelse med sin arbetsgivare. Den överenskommelsen bör bör vara individuell, skriftlig och begränsas till ett år i taget.
Läs mer

 


Frågor om läkarnas arbetstid bör i första hand hanteras i verksamheten och på respektive arbetsplats. Det kan förstås finnas olika lösningar på hur läkarna arbetar. Din lokala läkarförening arbetar för att hitta lösningar som både tillgodoser verksamhetens krav och kraven på bra arbetsmiljö och som, om det är möjligt, tillgodoser olika individers önskemål.

 

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

 

Senast uppdaterad 2015-05-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11