Anställning som AT-läkare

Läkarförbundets kollektivavtal ger dig bra förmåner som AT-läkare. Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter du har.

Som AT-läkare har du en tidsbegränsad anställning under minst 18 månader. Vanligast är AT på 21 månader. AT-läkaren ska arbeta inom vissa föreskrivna områden för att efter godkända delar kunna ansöka om legitimation som läkare.

Bättre villkor i kollektivavtal

En tidsbegränsad anställning innebär att anställningen gäller från ett datum till ett annat då den upphör. Men Läkarförbundet har i sitt kollektivavtal med arbetsgivarförbundet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL/Pacta, kommit överens om att AT-läkare som varit ledig, till exempel för vård av barn eller sjukdom, och som inte hinner få godkända tjänstgöringar före den tidsbegränsade anställningen löper ut, har rätt till förlängning av AT-anställningen så att målet med tjänstgöringen kan uppnås.

Får jag sluta?

I kollektivavtalet med SKL har Läkarförbundet också gjort det möjligt för AT-läkare att säga upp sig från AT-anställningen efter en viss uppsägningstid. Enligt lag gäller annars att vare sig arbetsgivare eller AT-läkare kan säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid. Uppsägningstiden för AT-läkaren är tre månader vid en anställningstid på tolv månader eller längre. Vid kortare anställningstid än tolv månader gäller en månads uppsägningstid.

Kollektivavtalen innehåller bättre villkor än lagstiftningen, exempelvis lön vid sjukdom och föräldraledighet, samt semesterförmåner. I dessa avtal regleras också de åligganden som följer med anställningen, bland annat att fullgöra jour- och beredskap utöver ordinarie arbetstid, samt övertid.

Läkares ordinarie arbetstid får förläggas måndag till fredag mellan klockan 07-21, såvida inte lokalt avtal har träffats om annan förläggning. För bunden tid och arbetad tid under jour och beredskap finns särskilda ersättningsregler för läkare i kollektivavtalet. I vissa frågor som anges i avtalen kan Läkarförbundets lokala part, det vill säga våra 28 lokalföreningar, träffa lokala avtal för medlemmarnas räkning. Det finns till exempel lokala avtal med bättre ersättning vid jour och beredskap.

Din lön

Sedan den 1 april 2011 anges inte längre någon lägsta lön till AT-läkare i kollektivavtalet. Dock kan det finnas lokala avtal mellan Läkarförbundets lokalförening och landsting/region om lönesättning av AT-läkare. Det är därför viktigt att ta kontakt med din lokalförening för att höra om det finns något lokalt avtal om lönesättning.

Enligt löneavtalet mellan Läkarförbundet och SKL/Pacta ska lönen vara individuell och differentierad. Det är viktigt att lönen blir marknadsmässig. Det är mycket svårt att i efterhand rätta till en för lågt satt lön. Ingångslönens storlek har också stor betydelse för den framtida löneutvecklingen.

Ge dig själv rätt förutsättningar

Som medlem i Läkarförbundet har du tillgång till lönestatistiken från landsting/region på vår hemsida. Lönerna varierar över landet så det är viktigt att ta reda på de lokala lönerna. Den lönenivå som du ska sikta in dig på är medianlönen. Kontakta också den lokala läkarföreningen för att få kunskap om löneläget för de senast förhandlade AT-läkarna.

Enligt kollektivavtalet kan AT-läkare förhandla om ny lön efter 12 månaders anställningstid. Om det finns lokalt avtal om lönesättning av AT-läkare kan det fortsatt gälla om de lokala parterna inte enas om annat.

Senast uppdaterad 2015-05-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton