Anställningsformen för läkare

Anställningsformen är viktig del i ditt anställningsavtal

Kollegor

En anställning innebär att du ingår ett avtal med en arbetsgivare. Avtalet bör vara skriftligt men även ett muntligt anställningsavtal är bindande.

Anställningsform
Det finns olika typer av anställningar för läkare – tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, även kallad visstidsanställning.

Anställningsavtalet
Anställningsavtalet är en överenskommelse om din anställning som läkare. För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om villkoren bör du alltid ha ett avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas.

Mer om anställningsformer för läkare inom

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig.
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >Senast uppdaterad 2014-03-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton