Lagar och kollektivavtal för läkare

Dina anställningsvillkor som läkare styrs av lagar, kollektivavtal och ditt anställningsavtal.

Lagar ger dig ett grundläggande skydd medan kollektivavtalen och ditt eget anställningsavtal kompletterar och anpassar villkoren på din arbetsplats.

Kollektivavtal som har förhandlats fram av Läkarförbundet ger läkare en lång rad förmåner som inte finns i lag. De flesta arbetsgivare har kollektivavtal men om din arbetsgivare inte har det måste du själv se till att villkoren regleras i ditt eget anställningsavtal. Till kollektivavtalen

Läkare kollektivavtal, bild

Du är värd bra villkor som läkare och kollektivavtal ger dig det. De skapar också trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden samtidigt som de är flexibla. Lokala lösningar kan göras och anpassas efter arbetsplatsen.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som träffas mellan facklig organisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. I kollektivavtalen finns bland annat allmänna anställningsvillkor, löneavtal, pensioner med mera.

Läkarförbundets kollektivavtal

Många av läkarnas fina förmåner har Läkarförbundet förhandlat fram genom kollektivavtal, exempelvis:

  • ersättning för jour- och beredskap
  • utfyllnadslön vid föräldraledighet
  • försäkringar
  • avtalspension
  • längre semester än 25 dagar

Se Läkarförbundets avtal

Kollektivaavtal är bra

Titta in på Saco:s kollektivavtalswebb.
Här kan du också spela "På jobbet" som ger konkreta exempel på vad som händer om du har kollektivaavtal och om du inte har det.

Knegdeg.se

Knegdeg.se kan du på ett enkelt sätt få en bild av kollektivavtalens betydelse för dig.

Tänk på att avtal och villkor ser olika ut beroende på inom vilken sektor du är anställd - landsting/kommun, statlig eller privat. 

Det är många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig.
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

 

Senast uppdaterad 2015-08-31
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12