Löneöversyn

Den årliga löneöversynen för läkare ser olika ut på olika arbetsplatser. Det beror också på om det är kommun och landsting, privata arbetsgivare eller statliga myndigheter.

Det finns oftast ett kollektivavtal som styr hur löneöversynen ska gå till, eller som ger olika alternativa modeller för löneöversynen. Samtliga modeller innebär att du ska ha ett lönesamtal.

Löneöversynen kan vara att den lokala läkarföreningen förhandlar din lön. Då har du ett lönesamtal som ska ligga till grund för den senare förhandlingen.

Löneöversynen kan ibland genomföras så att lönen sätts slutligt i samtalet mellan dig och din chef. Då har du ett så kallat lönesättande samtal med din chef.

Löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Almega Vårdföretagarna innebär att lönen sätts i dialog mellan chef och läkare. Om medlem inte blir överens med arbetsgivaren om lönehöjning kan hen kontakta Läkarförbundet.

Skriften "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" har tagits fram i samarbete mellan Vårdföretagarna, Vision, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund. Ladda ner skriften

Senast uppdaterad 2016-04-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12