Samverkan mellan sjukvården och industrin

Läkemedels och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, Swedish Labtech och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri. Läs överenskommelsen

Läkarförbundet och LIF, Swedish Medtech samt Swedish Labtech har träffat ett hängavtal (dec 2014) där parterna ska verka för att medlemmarna följer samverkansreglerna. Läs avtalet

Läkarförbundet och LIF har även undertecknat en avsiktsförklaring om öppen redovisning av värdeöverföring inom läkemedelsindustrin (dec 2014). Läs avsiktsförklaringen

Läkarförbundet har en etisk vägledning för hur läkare bör förhålla sig i olika kontakter med företag som riktar sig till sjukvården. Riktlinjerna bygger på de värderingar som finns i Läkarförbundets etiska regler och riktar sig till Läkarförbundets medlemmar, under såväl arbetstid som fritid. Privatpraktiserande läkare omfattas också i tillämpliga delar. Läs vägledningen

Senast uppdaterad 2018-03-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton