Etiska regler

 • Läkarförbundets etiska regler

  Den som valt att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper, gott omdöme och vilja att följa högt ställda etiska krav. Medlemmar i Sveriges läkarförbund ska ständigt låta sig ledas av följande regler och ska inte medverka i sådan vård där frihet att handla efter dessa saknas.

  Ladda ner Läkarförbundets etiska regler

 • Internationellt

  The World Medical Association (WMA) har antagit ett stort antal etikdokument, som Sveriges läkarförbund anslutit sig till. Här finns bland annat Helsingforsdeklarationen.

 • Marknadsföring

  Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

 • Industri

  Läkemedels och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete.

 • Idrottsmedicin

  Med idrottsmedicin avses i detta sammanhang utövning av läkaryrket i samband med tävlings- och motionsidrott, dels i rådgivande syfte för att förebygga sjukdom och skada, dels i behandlande syfte.

Senast uppdaterad 2016-09-23
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12