TV-serier om vård

Under senare år har svensk TV visat flera serier av dokumentär karaktär, där arbetet i hälso- och sjukvården skildrats. Denna typ av TV-serier kommer med all sannolikhet att fortsätta produceras och vara populära. >>

EAR vill i detta sammanhang framhålla följande:

  • Patienten har rätt till integritet, sekretess och autonomi. Denna rätt väger tyngre än vårdgivarens intresse av att synliggöra sin verksamhet.
  • Det finns ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media. Det måste dock finnas tydliga och kända regler och rutiner för massmedia när man granskar/skildrar hälso- och sjukvård. De ansvariga för berörd sjukvårdsinrättning måste också göra noggranna och öppna överväganden så att intresset av att skildra händelser i vården inte tillåts inkräkta på kravet på skydd för patienternas och personalens integritet.
  • Det medicinska omhändertagandet, patientsäkerheten och sjukvårdssekretessen får aldrig hotas eller ens äventyras. Inte heller får den omständigheten att viss vård uppmärksammas av media tillåtas påverka vårdens prioriteringar.
  • Patienten befinner sig, i samband med inspelningen, ofta i en utsatt situation och ska i princip alltid lämna samtycke innan inspelning tillåts ske. Samtycke bör även lämnas innan det inspelade inslaget sänds. Patienten måste också ha rätt att när som helst ta tillbaka lämnade samtycken.
  • Innan avtal sluts mellan vårdgivaren och produktionsbolaget bör vårdgivaren föra en dialog med fackliga företrädare om eventuella inspelningars patientsäkerhets-, integritets- och arbetsmiljöaspekter.
Senast uppdaterad 2014-04-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton