Omskärelse av pojkar

Frågan om omskärelse av pojkar har länge varit omdebatterad både i Sverige och i andra länder. EAR anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke ska upphöra. >>

Det saknas kända medicinska fördelar med ingreppet på barn. Även om ingreppet utförs inom hälso- och sjukvården finns däremot risk för allvarliga komplikationer. Det finns därför starka skäl att avvakta med ingreppet tills den som är föremål för åtgärden har uppnått sådan ålder och mognad att han kan lämna ett informerat samtycke.

Med tanke på den religiösa och kulturella tradition som alltjämt finns i frågan bedömer EAR det dock inte som realistiskt att omskärelse av pojkar skulle upphöra genom att sedvänjan förbjuds i dagsläget. Ingreppet måste dock ske under så säkra förhållanden som möjligt.

Om ingreppet sker på en minderårig pojke ska det alltid föregås av att föräldrarna ges tydlig information om den smärta och de risker som ingreppet medför. Lämpliga tillfällen för att lämna sådan information behöver identifieras. Informationen bör vara både muntlig och skriftlig.

EAR anser vidare att det vore önskvärt att någon form av symbolisk omskärelse, t.ex. av ceremoni av något slag, erkänns som en ersättning för faktisk omskärelse. Diskussion om en sådan medicinskt mindre riskfylld åtgärd behöver föras med religiösa företrädare.

Senast uppdaterad 2014-01-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12