Läkarassisterat självmord

Frågan om eutanasi och läkarassisterat självmord är alltid aktuell och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog i en skrivelse till regeringen i november 2008 att frågan om läkarassisterat självmord utreds. >>

Etik- och ansvarsrådet (EAR) diskuterade frågan om läkarassisterat självmord vid sitt sammanträde i december 2008. Av sammanträdesprotokollet framgår följande:

”EAR bedömde --- att det inte finns skäl att förändra Läkarförbundets inställning att läkarassisterat självmord, liksom naturligtvis aktiv dödshjälp/eutanasi, inte bör tillåtas. Läkares uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Att vidta åtgärder i syfte att patienten ska avlida är främmande och väsensskilt från denna uppgift. Det är viktigt att hålla en tydlig ”rågång” mellan läkares uppgift att ge vård och behandling och åtgärder som till sin natur syftar i motsatt riktning. Det finns även risk för att förtroendet för sjukvården kan påverkas negativt om vården tillåts medverka i åtgärder som syftar till att patienter ska avlida. Dessutom är frågan om patientens egen begäran om läkarassisterat självmord inte oproblematisk. EAR bedömde att det finns en inte försumbar risk för att vissa patienter kan komma att känna sig pressade att begära läkarassisterat självmord, för att underlätta för anhöriga, vården eller samhället. Enbart denna risk talar starkt mot att läkarassisterat självmord tillåts, i synnerhet eftersom det är en åtgärd som till sin natur är irreversibel.”

Senast uppdaterad 2014-01-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11