WMA statement on boxing

World Medical Association (WMA) har antagit ett policy-dokument om boxning, WMA Statement on boxing. >>

EAR ställer sig bakom rekommendationerna i detta dokument och anser att de bör kunna tillämpas även för andra kampsporter, där avsikten är att tillfoga motståndaren skada. EAR vill särskilt betona vikten av att det vid kampsportsmatcher alltid måste finnas möjlighet till snabbt och adekvat medicinskt omhändertagande av deltagare som skadats.

Senast uppdaterad 2014-01-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11