EAR anser

Etik- och ansvarsrådet (EAR) verkar för att stärka och utveckla läkarkårens medvetenhet i medicinsk-etiska frågor. Här följer frågeställningar där EAR uttryckt sin ståndpunkt ur en etisk synvinkel.

 • Vård av papperslösa

  Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.(2008) och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013) reglerar landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar.

 • TV-serier om vård

  Under senare år har svensk TV visat flera serier av dokumentär karaktär, där arbetet i hälso- och sjukvården skildrats. Denna typ av TV-serier kommer med all sannolikhet att fortsätta produceras och vara populära. >>

 • Omskärelse av pojkar

  Frågan om omskärelse av pojkar har länge varit omdebatterad både i Sverige och i andra länder. EAR anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke ska upphöra. >>

 • Läkarassisterat självmord

  Frågan om eutanasi och läkarassisterat självmord är alltid aktuell och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog i en skrivelse till regeringen i november 2008 att frågan om läkarassisterat självmord utreds. >>

 • WMA statement on boxing

  World Medical Association (WMA) har antagit ett policy-dokument om boxning, WMA Statement on boxing. >>

 • Kränkande uttalanden mot läkare

  Det förekommer att enskilda läkare utsätts för kränkande uttalanden av patienter eller anhöriga. Det kan ske t.ex. vid ett direkt samtal, via mejl eller genom uttalanden på Internetsajter. >>

Senast uppdaterad 2014-04-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton