Etik

Ansvar

Lagar, förordningar och föreskrifter utformar läkarrollen och ansvaret inom hälso- och sjukvården.

Lagar och förordningar

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som kompletterar gällande lagar och förordningar. På Socialstyrelsens hemsida finns förutom en sökfunktion för deras egna föreskrifter och råd, länkar till de viktigaste lagarna som reglerar hälso- och sjukvård. Du kan också gå in på Riksdagens hemsida och söka efter lagar och förordningar.

Etik

God etik hos läkarkåren är en förutsättning för bra hälso- och sjukvård. Det gäller i synnerhet i patient-läkarrelationen, men också i relationen till kollegor, arbetskamrater och samhället i övrigt.

Läkarförbundet arbetar löpande med etiska frågor i den kliniska vardagen och med att sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler. 

Observera att om du är ute efter specifik rådgivning i din yrkesutövning råder vi dig att i första hand kontakta vår medlemsrådgivning.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >

Lokala läkarföreningen >

Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.seSenast uppdaterad 2017-06-02
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12