Utförsäkrad från socialförsäkringen

Till dig som fått sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning i maximal tid.

  • En arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen ordnar. Den som deltar i introduktionen får aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet motsvarar normalt ersättningen från a-kassan, högst 680 kronor per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få ersättning från a-kassan får 223 kronor per dag.
  • Nya regler för arbetslöshetsförsäkringen som ska göra att fler kan få rätt till ersättning från a-kassan.
  • Möjlighet för den som har tidsbegränsad sjukersättning att få tillbaka sin sjukpenninggrundande inkomst och därmed kunna få t.ex. sjukpenning.

Om du inte kan delta i arbetslivsintroduktionen
Om du på grund av sjukdom inte kan delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen kan du enligt nya regler ansöka om förlängd sjukpenning i vissa undantagsfall. Det gäller både om du har sjukpenning och om du har tidsbegränsad sjukersättning. Läs mer om förlängd sjukpenning i informationsbladet från Regeringskansliet.

Om du har en allvarlig sjukdom
Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få fortsatt sjukpenning. Det finns ingen gräns för hur länge man kan få fortsatt sjukpenning. Ersättningen är ungefär 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Mer information
Vanliga frågor och svar hittar du på Regeringens webbplats.

Om du har frågor om vad som gäller för dig kontakta din personliga handläggare på Försäkringskassan eller ring till Försäkringskassans kundcenter tel. 0771-524 524.

För frågor till Arbetsförmedlingen tel. 0771/416 416
Läs på Arbetsförmedlingens hemsida om vad som händer när försäkringen tar slut.

I frågor som rör relationen till din arbetsgivare eller din arbetssituation kontakta din lokala läkarförening eller Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12