Sjukskriven

Om du är sjukskriven, sjukfrånvarande eller har ersättning från Försäkringskassan

Ersättning från Försäkringskassan vid sjukfrånvaro har fasta tidsgränser och ett slut. Det innebär att prövningen av rätt till sjukersättning görs enligt den s.k. rehabiliteringskedjan vid fasta tidpunkter, då även grunden för bedömningen ändras.

Din arbetsförmåga prövas av Försäkringskassan i olika tidsintervall, - 90 dagar, 91-180 dagar, 181 – 364 dagar och 365 -. Arbetsförmågan prövas mot ditt nuvarande arbete, annat arbete hos arbetsgivare och arbeten på den reguljära arbetsmarknaden från dag 181 -.

Vi rekommenderar dig som har varit sjukskriven att ha kontakt med följande:

Arbetsgivaren – där du har din anställning om du har varit sjukskriven längre än en månad, alternativt kan anta att din sjukskrivning kommer vara längre än så, för att samtala om eventuella frågor i samband med din återgång till arbete eller ditt behov av rehabilitering.
Försäkringskassan – för att veta hur många dagar du har tagit ut i relation till rehabiliteringskedjans fasta tidsgränser och det begränsade antalet sjukpenningdagar.
Arbetsförmedlingen(AF) – anmäl dig alltid till Arbetsförmedlingen om du riskerar att stå utan sjukersättning eller lön. Anmälan måste göras innan lönen eller sjukersättningen upphör för att sjukpenningrundade ersättning (SGI) inte ska ”nollas”. Att behålla SGI är en förutsättning för att kunna få ersättning från Försäkringskassan.
AEA (Akademikernas erkända arbetslöshetskassa) - för att kunna få ersättning om du är arbetslös måste du vara medlem i A-kassan. Mellan sex och tre månaders medlemskap krävs innan du får ersättning.
AFA försäkring – om du är sjukskriven längre än tre månader omfattas du av kollektivavtalad ersättning. Den behöver du ansöka om antingen via arbetsgivaren eller AFA försäkring.
Din läkare - läkaren som utfärdar sjukskrivningsunderlag har en central betydelse för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut.


Kontakta ansvariga myndigheter:
För information om socialförsäkringen, kontakta Försäkringskassan tel. 0771/524 524

För information om Arbetsförmedlingens introduktionsprogram, kontakta Arbetsförmedlingen tel. 0771/416 416

Kontakta Läkarförbundet:
I frågor som rör relationen till din arbetsgivare eller din arbetssituation, kontakta din lokala läkarförening eller Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11