Lön och befattning

Läkarförbundet arbetar för att könsneutrala villkor för läkares arbetsliv och karriär. Det innebär att lön och övriga anställningsvillkor inte ska vara olika på grund av kön.

Av Läkarförbundets Medlemsundersökning 03 framgår att drygt 80 % av kvinnorna, men mindre än 40 % av männen, anser att det finns löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare som beror på kön. Det är en anmärkningsvärd skillnad i synnerhet med tanke på att samma fakta finns tillgänglig för båda grupperna.

Löneavtalen för de flesta av förbundets medlemmar bygger på att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. En förutsättning för att en sådan lönesättning ska fungera är att arbetsgivaren arbetat fram långsiktiga lönepolitiska riktlinjer och lönekriterier. Läkarförbundet ska arbeta för att både lönepolitik och lönekriterier är könsneutrala.

Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldig att årligen kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Förekommande löneskillnader ska bedömas huruvida de har ett direkt eller indirekt samband med kön. Läkarförbundet har i detta arbete en nyckelroll som facklig organisation.

På en strukturell nivå har kvinnor - med få undantag - inom samtliga befattningsgrupper inom läkarkåren lägre lön och sämre lönespridning än män. Kvinnliga läkare avancerar långsammare än sina manliga kollegor. Endast i viss utsträckning kan löneskillnaderna förklaras av andra faktorer än kön. Därför måste fortsatt särskilda insatser kontinuerligt göras för att höja kvinnliga läkares löner, i syfte att eliminera skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares löner som beror på kön. Läkarförbundet har också i detta arbete en nyckelroll som facklig organisation.

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12