Lagstiftning

Diskrimineringslagen syfte är att främja jämställdhet i arbetslivet, d.v.s. kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagens innehåller regler om förebyggande arbete de sk aktiva åtgärderna, d.v.s. upprättande och uppföljning av jämställdhetsplan, lönekartläggning, löneanalys och handlingsplan för jämställda löner. Den innehåller också förbud mot könsdiskriminering och sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås. Detta arbete ska särskilt syfta till att utjämna och förhindra skillnader i löner och anställningsvillkor för kvinnor och män, men också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.

Diskrimineringslagen innehåller också förbud mot indirekt och direkt könsdiskriminering av arbetssökande eller arbetstagare samt förbud mot sexuella trakasserier. Förbuden gäller när arbetsgivare fattar beslut om anställning eller om annan åtgärd under anställningsförfarandet, beslutar om befordran, eller utbildning för sådan, tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, arbetsledning samt vid uppsägning eller liknande situation.

De aktiva åtgärderna - upprättande och uppföljning av jämställdhetsplan, lönekartläggning, löneanalys och handlingsplan för jämställda löner - syftar till att förebygga diskriminering. Läkarförbundet har genom den lokala läkarföreningen en nyckelroll som facklig representant och samverkanspart. och ska aktivt delta i och påverka det lokala jämställdhetsarbetet med jämställdhetsplaner, lönekartläggning, löneanalys och handlingsplan för jämställda löner. Som facklig organisation företräder vi även medlemmar vid diskrimineringstvister.

Senast uppdaterad 2011-04-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12