Kultur och värderingar

Varje arbetsplats eller organisation styrs av en kultur, värderingar och normer som vi alla är bärare av eller i varje fall blir en del av. Till vissa delar uttalad och till andra delar outtalad. För att kunna förändra värderingar och bryta mönster måste först värderingar och normer synliggöras. Det är viktigt att våga ifrågasätta gällande normsystem och attityder.

Läkarförbundet anser att en diskussion måste föras om de normer och värderingar som råder inom läkarkåren och dess effekter för kvinnor och för män. Vilket arbete premieras eller synliggörs på kliniken/avdelningen? Vem får tillgång till forskningsmedel? Vem gör vad på arbetsplatsen? Varför? Läkarkåren äger frågan om sin egen kultur och organisation. Läkarförbundet vill arbeta för att belysa genus betydelse för normer och värderingar inom läkarkåren.

Senast uppdaterad 2008-01-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12