Hälsa

Läkare arbetar idag under mycket pressade arbetslivsförhållande - förhållanden som finns väl dokumenterade i flera regionala och nationella arbetsmiljöundersökningar. Som en konsekvens ser vi tecken till ohälsa i form av ökat antal sjukskrivningar bland läkare samt tidigarelagda pensionsavgångar.

På senare tid har den ökande ohälsan och sjukskrivningarna inom läkarkåren uppmärksammats. Det är i synnerhet de kvinnliga läkarnas högre sjuktal, framförallt avseende långtidssjukskrivning, i förhållande till de manliga läkarnas som har satt fokus på läkarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö ur ett genusperspektiv.

Läkarförbundet deltar i en internationell studie om ”Organisation och hälsa bland läkare på universitetssjukhus i fyra europeiska länder”*). Studien ställer frågan om – Vilken inverkan har nationella ramverk, kön, sjukhusets struktur och organisationskultur på läkares hälsa? Läkarförbundet arbetar aktivt för att alla läkare ska få en god arbetsmiljö.

Senast uppdaterad 2009-01-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12