Genusperspektiv i utbildningen

Läkarförbundet anser att det är viktigt att köns betydelser i organisationen och kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet uppmärksammas i läkarutbildningen. Att höja kunskapsnivån om genus skapar en förståelse för genus betydelse och inverkan i rollen som läkare både organisatoriskt och i relationen patient – läkare.

Några studier i genusskillnader

Nationella sekretariatet för genusforskning och Centrum för genusmedicin

Genusperspektiv på läkarutbildningen i Umeå 

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12