Föräldraskap

Läkarförbundet arbetar för att ingen läkare ska missgynnas i sitt yrkesliv på grund av föräldraskap.

Enligt Jämställdhetslagen ska arbetsgivaren underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I bestämmelsen ligger att arbetsgivaren har en skyldighet att inte försvåra för förälder som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Genom att se över t.ex. arbetsorganisation och arbetstider kan möjligheter skapas som underlättar kombinationen av arbete och föräldraskap. Enligt föräldraledighetslagen ska ingen arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet behöva tåla sämre villkor än andra vare sig det gäller löneutveckling under ledigheten, fortbildning eller kompetens- och karriärutveckling.

Läkarförbundet ska arbeta för att möjliggöra individuella arbetstidslösningar för småbarnsföräldrar i syfte att underlätta möjligheterna att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Läkarförbundets lokalföreningar ska bevaka föräldralediga läkares rätt till löneutveckling även under föräldraledigheten och att lönesamtal genomförs före eller under föräldraledigheten. Läkarförbundet vill särskilt uppmuntra manliga läkare att utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Läkarförbundet arbetar för att gravida läkares rätt att befrias från jourtjänstgöring stärks.

Senast uppdaterad 2008-02-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12