Arbetsformer och arbetstider

Läkarförbundet arbetar för att alla läkare ska ha goda arbetsförhållanden och arbetstider. Arbetsförhållandena ska inte utgöra hinder för någon läkare att välja specialitet eller inriktning.

Vad som är goda arbetsförhållanden och arbetstider varierar från person till person. Individens behov av att anpassa sina arbetsförhållanden varierar över tiden. Det kan handla om gravida läkare, småbarnsföräldrar, eller äldre läkare 55+ som vill trappa ner. Det är viktigt att möjlighet ges till individuella och flexibla arbetstidslösningar, flextidsavtal och deltidsarbete.
I samband med att lokala arbetstidsavtal tecknas ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas t.ex. genom att i detta sammanhang ställa frågor som; Kan deltidsarbetande ”flexa” på samma villkor som heltidsarbetande? Arbetar läkare jour och beredskap i paritet med tjänstgöringsgrad? Förläggs gemensamma möten på tider som underlättar deltagande för alla läkare? Läkarförbundet ska delta i och påverka det lokala arbetet för en bättre arbetsmiljö genom att samverka i utformningen av jämställdhetsplaner och att aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läkarförbundet ska bevaka att arbetsgivare följer de riktlinjer för jour och beredskap, arbetstider samt arbetsmiljöfrågor i övrigt som anges i lag, kollektivavtal och arbetsmiljöpolitiska program. Genusperspektivet ska beaktas när centrala och lokala arbetstidsavtal tecknas och effekter för kvinnor respektive män av sådana avtal ska särskilt belysas. Läkarförbundet ska stödja kollegor som önskar deltid, exempelvis genom att tillvarata möjligheter att dela tjänsteutrymme. Förbundet vill medverka till att nya och okonventionella arbetstidslösningar utarbetas och att möjligheten till individuella arbetstidslösningar uppmuntras.

Senast uppdaterad 2008-01-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12