Läkare och gravid

När du är gravid har du starkare rättigheter beträffande din arbetsmiljö som läkare.

Riskbedömning

Bild gravidEnligt Arbetsmiljölagen har gravida rätt till riskbedömning av den egna arbetssituationen. Bedömningen ska göras i samverkan mellan arbetsgivaren och den gravida läkaren. Om arbetsgivaren saknar kunskaper ska företagshälsovården anlitas. Finns det risk för skadlig inverkan, har arbetsgivaren skyldighet att förändra arbetssituationen.

Som gravid läkare har du även en utökad rätt till vila under arbetet. Den förstärkta rätten finns vid psykosociala faktorer såsom psykisk uttröttning, psykiska påfrestningar, hot om våld och kränkande särbehandling.

Befrielse från nattarbete och jour

Läkare kan befrias från nattarbete under hela graviditeten om hon har ett läkarintyg som visar att det skulle vara skadligt för säkerhet eller hälsa.
På egen begäran kan du som är läkare även befrias från jourtjänstgöring på kvällar, nätter och helger de sista 60 dagarna av graviditeten enligt en överenskommelse mellan Läkarförbundet och SKL.

Överenskommelsen lyder:

De centrala parterna konstaterar att jour- och beredskapstjänstgöring är relativt vanligt förekommande för läkare. Vissa situationer under sådan tjänstgöring kan innebära mer fysiska påfrestningar än under ordinarie arbetstid. Arbetsgivare bör därför beakta vilka möjligheter som finns att bereda gravida läkare, som så önskar, befrielse från jour- och beredskapstjänstgöring.

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11