Diskriminering

En viktig del i Läkarförbundets uppdrag är att arbeta för allas rätt till en god arbetsmiljö med inflytande och delaktighet.

En avgörande framtidsfråga för läkarkåren är att yrket kan attrahera och utveckla den bästa kompetensen. En förutsättning är att både utveckling och urval sker på saklig grund. Val ska kunna göras utifrån kompetens, intresse, lust och lämplighet. Det ska finnas möjlighet till en professionell utveckling som speglar individuell förmåga oavsett föreställningar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion, eller funktionshinder.

Facket har en viktig roll

Det är både arbetsgivares, medarbetares och fackliga organisationers ansvar att minska den upplevda diskrimineringen. I samverkan med arbetsgivarna kan de fackliga representanterna arbeta för arbetsplatser fria från kränkande och diskriminerade förhållningssätt.

Läs även SYLFs rapport ”Upplevd diskriminering i underläkarkåren 2013”.

Vill du diskutera din arbetssituation?

Som medlem i Läkarförbundet är du välkommen att ta kontakt med en lokal facklig representant eller kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning om du vill diskutera din arbetssituation.
E-post: medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10

Senast uppdaterad 2018-02-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11