Hållbart arbetsliv för läkare

Alla ska kunna må bra på jobbet. Därför driver Läkarförbundet ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Runt om på arbetsplatser i Sverige finns läkare som är våra skyddsombud /klinikombud och som bevakar läkarnas arbetsmiljöfrågor.

Läkarförbundet är en av parterna inom Suntarbetsliv där fackliga organisationer tillsammans med arbetsgivare driver arbetsmiljöfrågor.

Få koll på OSA med Suntarbetslivs checklistor

Nu finns ett paket med fyra checklistor som stöd i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Läkarförbundet är en av parterna som varit med att ta fram materialet.

Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling

I paketet finns en övergripande checklista och tre mer detaljerade inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
De fyra checklistorna ger ett heltäckande stöd för att få koll på OSA och se hur man kan uppfylla föreskrifterna. Genom att arbeta med dem, kan chefer och skyddsombud tillsammans skaffa sig en bild av vad som fungerar bra, vad de behöver undersöka närmare, och vad de direkt ser att de behöver förändra och förbättra.
Paketet är en del av Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen, som handlar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Gör så här

Börja med den övergripande checklistan för att se vilken beredskap verksamheten har för att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Använd sedan de mer detaljerade checklistorna inom respektive OSA-område: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Använd resultatet för att skapa handlingsplaner med åtgärder som sedan följs upp.
Till Suntarbetslivs checklistor för OSA.


Bra arbetsmiljö för läkare

 

Ny arbetsmiljöutbildning på Suntarbetsliv

Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen.

Läs mer


Bättre möten

Verktyg för att göra möten bättre.

Till verktyget på Suntarbetsliv


Förtroendevalda och skyddsombud

Läkarförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och SKL startat föreningen Suntarbetsliv. Suntarbetsliv arbetar för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa inom kommun- och landstingssektorn.

Suntarbetsliv ger ut ett nyhetsbrev med syfte att inspirera och ge verktyg till ett friskt arbetsliv. Läs mer om nyhetsbrevet och/eller anmäl intresse för det.

Det lokala fackliga arbetet är mycket viktigt för att få en god arbetsmiljö för läkare. Den lokala fackliga organisationen - läkarföreningen - har möjligheter och inflytande. En viktigt roll är skyddsombudet. Mer information till dig som är skyddsombud och lokalt fackligt engagerad>


Genom kunskap och samarbete kan vi få bättre arbetsplatser

Läkaryrket ska vara utmanande och utveckla kompetens för framtiden. Men idag arbetar läkare ofta under pressade förhållanden - förhållanden som finns väl dokumenterade i undersökningar. Vi ser tecken på ohälsa i form av fler sjukskrivna läkare och att läkare går i pension tidigare.

Läkarförbundet anser att det är oacceptabelt och arbetar aktivt för en positiv utveckling av läkares arbetsliv. Skyddsombuden har en viktig roll för ett förbättrat och hållbart arbetsliv för läkare.

Jag har problem, vad gör jag?

Ta kontakt med din lokalförening eller med Läkarförbundets centrala medlemsrådgivning. Du måste vara medlem för att få individuell hjälp.

Lokala läkarföreningen >

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se 

Senast uppdaterad 2017-08-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12