Yttrandefrihet för läkare

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och är grundlagsskyddad.

Det innebär att alla medborgare - även läkare - har rätt att fritt uttrycka sina åsikter gentemot ”det allmänna”. Det allmänna kan exempelvis vara en offentlig arbetsgivare.

I yttrandefriheten ligger också rätten att meddela upplysningar till medier.

Yttrandefriheten är begränsad i vissa avseenden, till exempel genom reglerna i sekretesslagen.

För läkare som är anställda hos privata arbetsgivare är yttrandefriheten inte lika vidsträckt.

För Läkarförbundet som din fackliga organisation är det viktigt att bevaka yttrandefriheten i anställningsförhållandet. I skriften "Yttrandefrihet i anställningen" vill vi informera om läkarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller yttrandefrihet och rätt att kritisera.

Har du frågor? Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10, må 9-12, ti-fre 9-12, 13-15  medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12