Frivilligt arbete i ideella föreningar

Det är vanligt att t.ex. idrottsklubbar tillfrågar läkare eller annan legitimerad personal om de kan vara med vid tävlingar för att hjälpa till om någon skulle skada sig.

Det har de senaste åren diskuterats om det automatiskt innebär att organisationen då blir vårdgivare med allt vad det innebär.

Socialstyrelsen fick i början av 2014 ett regeringsuppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet. Socialstyrelsen lämnade nyligen rapporten Hälso- och sjukvård i ideella föreningar.

Socialstyrelsen skriver att det är myndighetens bedömning att ”Stora delar av det ideella föreningslivet bedriver inte hälso- och sjukvård yrkesmässigt och är således inte vårdgivare. Det torde vara främst inom de mer professionella delarna av föreningslivet eller där det annars förekommer mer omfattande inslag av hälso- och sjukvård som detta kan vara aktuellt.”

För att t.ex. den fotbollsklubb som anlitat den legitimerade, ska anses vara vårdgivare krävs att hälso- och sjukvården bedrivs yrkesmässigt. Om kravet på yrkesmässighet är uppfyllt behöver avgöras utifrån omständigheterna i det aktuella fallet.

Den legitimerade person som anlitas har som vanligt ett personligt ansvar för hur hen utför sitt arbete. I det ligger att agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I fråga om journalföring uttalar Socialstyrelsen att ”journal endast behöver föras när det är fråga om vård av en patient. När det inte finns någon vårdgivare måste de legitimerade yrkesutövarna själva avgöra när det är rimligt att anse att en sådan situation föreligger. Det torde t.ex. inte vara fallet när det är fråga om enklare åtgärder som lika gärna hade kunnat utföras av någon annan i föreningen, som inte har särskilda medicinska kunskaper.”

Socialstyrelsens rapport

Läs också etiska regler kring idrottsmedicin.

Senast uppdaterad 2016-11-16
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12