Läkares lön och arbetsliv

Anställnings­villkoren för läkareBild läkare lön styrs av

  • lagar
  • kollektiv­avtal
  • ditt anställnings­avtal

Lagar ger dig som läkare ett grund­läggande skydd medan kollektiv­avtalen och ditt eget an­ställnings­avtal komp­letterar och anpassar vill­koren på din arbets­plats.

Kollektiv­avtal som Läkar­förbundet har förhandlat fram ger läkare många för­måner som inte finns i lagarna. De flesta arbets­givare har kollektiv­avtal men om din arbets­givare inte har det måste du själv se till att villkoren regleras i ditt anställningsavtal. 

10 starka argument för kollektivavtal

Dina pengar

Trycksak om fördelarna med kollektivavtal. ladda ner pdf

Så mycket ger ditt kollektivavtal - knegdeg.se


Tänk på att läkares avtal och vill­kor ser olika ut beroende på inom vilken sektor du är anställd - landsting­/kommun, statlig eller privat.

PTKs rådgivning

Privatanställda kan också få hjälp av PTK som Läkarförbundet är en del av.

- se filmen om deras rådgivning

Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12