Fakturaadresser

Du kan mejla faktura till:

PLF0000@tps.banctec.se

Fakturaadresserna nedan måste stå på fakturan


eller posta till:

Kund/adressat

Postadress

Sveriges läkarförbund FE 515, PLF1010, 105 69 Stockholm
   
Läkartidningen Förlag AB FE 515, PLF1020, 105 69 Stockholm
   

Hälsa & Vetenskap

FE 515, PLF1021, 105 69 Stockholm
   
LIPUS AB Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården
FE 515, PLF1099, 105 69 Stockholm
   
SYLF FE 515, PLF1030, 105 69 Stockholm
   
SYLFs pensionsstiftelse FE 515, PLF1031, 105 69 Stockholm
   
Sveriges läkarförbund Student FE 515, PLF1032, 105 69 Stockholm
   
Sveriges läkarförbunds
Chefsförening
FE 515, PLF1050, 105 69 Stockholm
   
Svenska
Företagsläkarföreningen
FE 515, PLF1060, 105 69 Stockholm
   
Svenska
Distriktsläkarföreningen
FE 515, PLF1070, 105 69 Stockholm
   
Stiftelsen Svenska
Distriktsläkarföreningens
Samfond
FE 515, PLF1071, 105 69 Stockholm
   
Sveriges läkarförbunds
pensionsstiftelse
FE 515, PLF1080, 105 69 Stockholm
   
Stiftelsen Sveriges
läkarförbunds Understödsfond
FE 515, PLF1085, 105 69 Stockholm
   
Stiftelsen Sveriges
läkarförbunds Forskningsfond
FE 515, PLF1086, 105 69 Stockholm
   
Stiftelsen Bokelunds
donationsfond
FE 515, PLF1087, 105 69 Stockholm
   
Stiftelsen Nanna o Albert
Skantzes fond
FE 515, PLF1089, 105 69 Stockholm
   
Appendix Fastighets AB FE 515, PLF1091, 105 69 Stockholm
   
Brf Ankaregården FE 515, PLF1092, 105 69 Stockholm
Senast uppdaterad 2017-12-08
Kontakt

Postadress:

Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 STOCKHOLM

Besöksadress:

Villagatan 5, Stockholm
Fakturaadresser

Avvikande öppettider under jul och nyår i växel och reception

27/12–4/1 öppet 08.30-12.00 & 13.00-15.00
5/1 öppet mellan 08.30-12.00

Växel: 08-790 33 00
E-post:
info@slf.se
Fax: 08-20 57 18

Reception, bokning av konferenslokal:

mån-tors 8.30-17
fre 8.30-15.45
Växeln 9-17