Läkarförbundets föreningar

Som medlem i Läkarförbundet är du med i lokalföreningen som finns där du arbetar och en yrkesförening. Det finns också specialitets- och intresseföreningar.

Lokalförening
Läkarförbundet har 28 lokalföreningar och några samarbetsorgan som arbetar med lokala frågor på din arbetesplats. Du är med i lokalföreningen som finns där du arbetar.

Yrkesförening
Läkarförbundet har åtta yrkesföreningar. Den gemensamma nämnaren är läkarens ställning i yrket.

Sveriges läkarförbund Student
Läkarförbundets studerandeorganisation arbetar för dig under studietiden. Den lokala avdelningen ordnar bland annat AT-mässor och andra träffar.

Specialitetsförening
Du kan välja att vara med i en eller flera specialitetsföreningar.

Intresseförening
En intresseförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam facklig inriktning.

Fristående nätverk
Nätverk med läkare.

Senast uppdaterad 2013-04-16
Kontakt

Postadress:

Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 STOCKHOLM

Besöksadress:

Villagatan 5, Stockholm
Fakturaadresser

Avvikande öppettider under jul och nyår i växel och reception

27/12–4/1 öppet 08.30-12.00 & 13.00-15.00
5/1 öppet mellan 08.30-12.00

Växel: 08-790 33 00
E-post:
info@slf.se
Fax: 08-20 57 18

Reception, bokning av konferenslokal:

mån-tors 8.30-17
fre 8.30-15.45
Växeln 9-17