Mottagare

Årets stipendiater 2017

Kenny Rodrigues-Wallberg. Karolinska universitetssjukhuset
För en angelägen studie – med tydlig koppling till den etiska plattformen och ansvarsprincipen – som syftar till att undersöka värderingar och attityder hos personal inom kvinnosjukvården och till att analysera hur dessa värderingar och attityder kan påverka prioriteringar och behandlingsbeslut.

Kaja Heidenreich. Karlskoga lasarett
För en intressant studie som avser analysera beslutsprocessen och de etiska resonemang som aktualiseras inför beslut om intagning av patienter på intensivvårdsenhet.

Senast uppdaterad 2017-11-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12