Läkarförbundets forskningsfond

Sveriges läkarförbunds Forskningsfond är en stiftelse som främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut stipendier och andra bidrag till medicinsk forskning.
Fonden förvaltas av Läkarförbundets centralstyrelse och stipendier delas ut varje år.

Mottagare

Forskningen ska enligt fondens nuvarande inriktning röra medicinsk etik och/eller etik med anknytning till sjukvården. Projektanslag eller stipendium beviljas inte för projekt, forskningsarbete eller motsvarande som redan ägt rum.

Anslags- eller stipendiemottagare måste varit medlem i Sveriges läkarförbund i sex månader när ansökningstiden går ut.

Ansökan med bifogad forskningsplan och meritförteckning ska vara inlämnad till Läkarförbundet senast den 1 april 2018.
Sveriges läkarförbund, att. Ingela Holtenstam, Box 5610, 114 86 Stockholm

Ladda ner ansökan

Har du frågor kan du kontakta Ingela Holtenstam 08-790 33 86, ingela.holtenstam@slf.se

Senast uppdaterad 2017-12-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12