Kvinnliga Läkares Förening

Stipendier för kvinnliga läkare

Kvinnliga Läkares Förening förvaltar tre stiftelser med ändamål att dela ut stipendier till kvinnliga läkare

  • som är i behov av ekonomiskt bidrag på grund av sjukdom, hög ålder eller annan svår situation.
  • för deltagande i kongresser som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare.

Mer information och ansökningsblanketter finns på vår hemsida; www.kvinnligalakare.se under fliken "sök våra stipendier".

Senast uppdaterad 2015-05-05
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12