Studierektorns roll diskuteras

En stor punkt under studierektorskonferensen var att diskutera ST-studierektorns roll och hur den kan utvecklas. Socialstyrelsen informerade också om arbetet med den nya specialitetsindelningen och målbeskrivningarna.

Sveriges läkarförbund anordnade den 27 november 2013 en studierektorskonferens i Stockholm. Vid mötet deltog cirka 120 AT- och ST-studierektorer.

ST- studierektorsrollen diskuterades intensivt. Studierektorernas nuvarande åtaganden, arbetsuppgifter och förutsättningar att verka som studierektor diskuterades, och bland annat föreslogs att reglerna för studierektorsrollen i Socialstyrelsens regelverk behöver utvecklas och bli tydligare, likaså att reglerna för handledning behöver förtydligas.

På konferensen informerade Socialstyrelsen om arbetet med den nya specialitetsindelningen och målbeskrivningar. Arbetet utgår ifrån Socialstyrelsens två tidigare rapporter "Översyn av läkarnas specialitetsindelning" och "ST i teori och praktiken". Myndigheten planerar att sända ut förslaget på remiss i början av juni 2014 till Läkarförbundet, Läkaresällskapet och andra berörda. Den nya specialitetsindelningen med målbeskrivningar är planerad att börja gälla den 1 januari 2015.

Under en övergångsperiod kommer det att vara möjligt att fullgöra en påbörjad ST enligt det nuvarande regelverket (SOSFS 2008:17). Vill man göra ST enligt de föreskrifter som är under framtagning och som börjar gälla om drygt ett år är det viktigt att komma ihåg att ST-läkaren då måste uppfylla de krav som ställs i det nya regelverket, och att det är ansvarig verksamhetschef som har att bedöma om tidigare genomförd ST kan tillgodoräknas.

Vid Studierektorsnätverkets konferenser, som äger rum två gånger per år i Stockholm, deltar AT och ST-studierektorer från hela Sverige och från många olika specialiteter. Konferenserna leds av Eva Engström som är ordförande i Läkarförbundets forsknings- och utbildningsdelegation.

Ytterligare information finns på studierektorsnätverkets hemsida.

Senast uppdaterad 2013-12-10
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12