Kontrollen av ST-utbildningen bör stärkas

Socialstyrelsen föreslår att den externa och oberoende kontrollen av ST-utbildningen stärks.

Den 11 december mottog Läkarförbundet ett kompletterande förslag till reviderade bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Förslaget kompletterar en remiss Socialstyrelsen sände ut i början av sommaren, som bland annat Läkarförbundet och delföreningarna svarat på.

Socialstyrelsen föreslår nya bestämmelser om kvalitetsgranskning av ST, förslaget innebär en skärpning av nuvarande regelverk: vårdgivaren ska åtgärda brister som finns i utbildningsverksamheten, och extern granskning bör utföras vart femte år.

Sedan tidigare är det ett krav att specialiseringstjänstgöringen ska granskas genom externa inspektioner.

Remissinstanserna ska komma med synpunkter på förslaget senast 30 januari 2015.

Mer information om förslaget

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12