Aktuellt om utbildning

 • Hur bra är den svenska läkarutbildningen?

  Läkarförbundet har frågat nyutexaminerade läkare hur bra de upplevde att deras utbildning var.

 • Ta större ansvar för läkarnas utbildnings- och forskningsuppdrag i sjukvården

  Läkarförbundet lanserar en ny rapport: ”ST i en föränderlig sjukvård”. Förbundet har kartlagt hur förutsättningar för läkares ST-tjänstgöring påverkas av pågående förändringar i sjukvårdsstrukturen.

 • Kontrollen av ST-utbildningen bör stärkas

  Socialstyrelsen föreslår att den externa och oberoende kontrollen av ST-utbildningen stärks.

  Den 11 december mottog Läkarförbundet ett kompletterande förslag till reviderade bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Förslaget kompletterar en remiss Socialstyrelsen sände ut i början av sommaren, som bland annat Läkarförbundet och delföreningarna svarat på.

 • Ny specialistutbildning 2015

  Socialstyrelsen presenterade i somras ett förslag på ny specialistutbildning som förbundet under hösten lämnat synpunkter på. Om allt går som planerat ska den nya specialistutbildningen träda ikraft i mars-april 2015.

 • Möte om nya ST

  Remissen om nya ST som Läkarförbundet fick i juni från Socialstyrelsen är nu vidareremitterad till förbundets delföreningar.

  Den 14 augusti träffade förbundet ett femtiotal representanter från delföreningarna. På mötet presenterade Läkarförbundets utredare förslaget och för- och nackdelar diskuterades.

 • Remiss om ST-utbildning

  Den 18 juni sände Socialstyrelsen förslaget om ny ST-utbildning för läkare på remiss

 • Tre av läkarutbildningarna får underkänt

  Universitetskanslersämbetet har publicerat resultaten från den nationella utvärderingen av läkarutbildningen i Sverige.

 • Studierektorns roll diskuteras

  En stor punkt under studierektorskonferensen var att diskutera ST-studierektorns roll och hur den kan utvecklas. Socialstyrelsen informerade också om arbetet med den nya specialitetsindelningen och målbeskrivningarna.

  Sveriges läkarförbund anordnade den 27 november 2013 en studierektorskonferens i Stockholm. Vid mötet deltog cirka 120 AT- och ST-studierektorer.

Senast uppdaterad 2013-04-24
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12