Nätverk för studierektorer

Läkare som också är studierektor har ett brett ansvarsområde och arbetar både med den enskilde AT/ST-läkaren, med hela AT/ST-läkargruppen och med handledare och verksamhetschefer.

Nätverk

Läkarförbundet har ett nätverk för studierektorer som träffas två gånger per år. Du som är studierektor inom AT och ST kan anmäla dig till det. Du blir då inbjuden till studierektorskonferenser och får information om andra aktiviteter.

Anmäl dig till nätverket


Studierektorskonferenser

Vår och höst samlar Läkarförbundet deltagarna i nätverket till en studierektorskonferens. Mötena inspirerar till aktiviteter och nätverk regionsvis, specialitetsvis eller utifrån olika funktioner.


Nästa konferens

Vårens studierektorskonferens äger rum den 12 april på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Anmälan är nu stängd. Om du missat att anmäla dig kan du maila till jenny.lundqvist@slf.se


Tidigare konferenser

Den 1 februari samlades drygt 90 studierektorer i konferensanläggningen på Finlandshuset, Stockholm. Under dagen informerade Jens Schollin om regeringens utredning om en framtida introduktionstjänst, en annan punkt var hur man kan skapa och implementera konkreta kompetensmål i ST. Socialstyrelsen deltog också och informerade om deras arbete med SK-kurser. Vi tackar alla som bidragit på olika sätt!

Här finner du dokumentation från tidigare konferenser.

Senast uppdaterad 2018-04-10