Utomlands under ST

Som ST-läkare kan du - under vissa förutsättningar - arbeta utomlands och tillgodoräkna dig tjänstgöringen i din ST.

Du ska vara anställd som legitimerad läkare och arbetets innehåll ska överensstämma med målen i målbeskrivningen. Du ska också ha regelbundna handledningssamtal. Det är sedan upp till varje verksamhetschef att bedöma om tjänstgöringen bidragit med kunskaper färdigheter och förhållningssätt som ingår i målbeskrivningeno och om handledningen hållit god kvalitet.

Dokumentera
Skriv ner så mycket som möjligt av det du gör under utlandsplaceringen. Utgå från delmålen i målbeskrivningen. Gör ett formulär där du dokumenterar handledarens namn, specialitet och tidpunkter för handledningen. Be även handledaren om en skriftlig bedömning i slutet av tjänstgöringen.

Läs mer

Nedanstående publikationer finner du här>

  • Läkarna och EU/EES
  • Att arbeta som läkare i Norden
  • Den framtida läkararbetsmarknaden i de nordiska länderna
Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12