Specialistbevis för läkare

Ansökan om specialistkompetens för läkare ska göras på särskild blankett och skickas tillsammans med bilagor till Socialstyrelsen.

Handläggningstiden för kompletta ansökningar är 1-3 månader.
Mer information om nya ST  Läs mer

Verksamhetschefen, eller den läkare som verksamhetschefen uppdragit åt att utfärda intyget, och handledaren ska tillsammans utfärda intyg som visar att ST-läkaren:

  • uppfyller kraven i målbeskrivningen
  • har fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning
  • har använt sig av de lärandemetoder som föreskrivs

Intyg om godkända kliniska tjänstgöringar, auskultationer, kurser, skriftliga arbeten och kvalitetsutvecklingsarbeten ska också bifogas ansökan. SOSFS 2008:17, bilaga 1-7

Frivillig specialistexamen

Vissa specialitetsföreningar/sektioner anordnar en specialistexamen, som är frivillig och inget som krävs för att Socialstyrelsen ska godkänna din ansökan.

Läs mer om frivillig specialistexamen i Läkaresällskapets broschyr Utvärdering av specialistkompetensen hos ST-läkare eller på din specialitetsförenings hemsida

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12