ST-anställningen

ST-läkare har i princip samma anställningsvillkor som andra läkare. Men eftersom ST är en utbildning finns det en del speciella villkor.

Att söka ST 

Annonser till lediga ST-tjänster finner du både i tidningar och hos arbetsförmedlingen. Du kan också påbörja ett vikariat vars innehåll ligger inom din specialitets målbeskrivning. Tips på ansökan 

När du ska söka ST bör du kontrollera kvaliteten på utbildningsklinikerna genom SPUR-inspektioner. SPUR inspekterar och kartlägger ST:s struktur och process. Se inspektionerna

Anställningsform

För att din tjänstgöring ska kunna tillgodoräknas i ST krävs handledning och att arbetsuppgifterna ligger i linje med den aktuella målbeskrivningen. Vikariat kan alltså inräknas i ST om detta uppfylls. Läkarförbundet rekommenderar att ST görs inom ramen för en tillsvidareanställning. Det är bättre både ur utbildnings- och anställningssynpunkt.

Sidotjänstgöring under ST

För att uppnå specialistkompetens inom vissa specialiteter krävs det sidotjänstgöring inom angränsade områden. Den genomförs ofta hos en annan arbetsgivare, på ett annat sjukhus eller till och med i ett annat landsting.

Det finns två sätt att hantera anställning under sidotjänstgöring. Antingen fortsätter läkaren att vara anställd hos den ordinarie arbetsgivaren, eller så är läkaren tjänstledig och anställd hos den nya arbetsgivaren. Läs mer>

Forskarutbildning och utlandstjänstgöring

Meriter från forskarutbildning och utlandstjänstgöring kan tillgodoräknas i ST under vissa förutsättningar. Speciellt vid utlandstjänstgöring är det viktigt att i förväg ta reda på vad som krävs för att få tillgodoräkna tjänstgöringen. SOSFS2008:17, kapitel 6.

Läs mer om avtal och anställningsvillkor >

Senast uppdaterad 2015-02-23
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12