Målbeskrivningar ST

Målbeskrivningen är en vägledning för ST-läkaren men också för arbetsgivare, chefer och handledare som  ansvarar för att specialistkompetensen uppnås inom rimlig tid och att den fullgörs på ett effektivt sätt.

Målbeskrivningen är grunden för ett individuellt tjänstgörings- och utbildningsprogram som utformas när ST-anställningen börjar.

Utbildningsplanen kan förslagsvis innehålla:

  • introduktionsprogram
  • information om rutiner på kliniken
  • plan för tjänstgöring på kliniken
  • plan för handledningssamtal
  • plan för utvecklings- och planeringssamtal med verksamhetschef
  • plan för sidoutbildning
  • plan för teoretisk utbildning 
  • plan för tjänstgöring på annan ort
  • checklista för litteraturstudier.

Här hittar du målbeskrivningar som gäller för dig som fått din svenska läkarlegitimation efter den efter 30 juni 2006.

Författningen om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter och dels en specifik del med alla målbeskrivningar. Läs mer om målbeskrivningar

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12