Byta till Nya ST?

Läkare som har fått sin legitimation eller motsvarande bevis om behörighet i ett annat EES-land före den 1 maj kan välja att utbilda sig enligt gamla ST (SOSFS 2008:17) eller nya ST (SOSFS 2015:8).

Att utbilda sig enligt gamla ST

Vill man utbilda sig enligt gamla ST är det viktigt att notera att gamla ST upphör att gälla den 1 maj 2022. För att man ska kunna bli specialist enligt det gamla systemet måste Socialstyrelsen ha mottagit ansökan om specialistkompetens senast den 30 april 2022.

Således har man sju år på sig, från den 1 maj 2015, att slutföra utbildningen enligt gamla ST och sända in sin ansökan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger inga dispenser till att förlänga sin ST efter den detta datum.

Det är därför mycket viktigt, om man vill fortsätta utbildningen i gamla ST, att man noggrant tänker igenom och planerar utbildningen tillsammans med verksamhetschef och handledare, så att de sju åren räcker till och så att man inte hamnar i tidsnöd.

Att byta till nya ST

Byter man till nya ST är det viktigt att komma ihåg att samtliga krav i nya ST måste vara uppfyllda när man ansöker om specialistkompetens. Troligen är det nödvändigt med kompletteringar, exempelvis vad det gäller b-delmålen.

Jämför Nya ST och Gamla ST

Ta tid på er att jämföra gamla och nya ST, delmål för delmål, stäm av med den huvudansvarige handledaren och verksamhetschefen så att ni alla är ense om hur skiftet ska gå till, vad som behöver kompletteras, se till att den individuella utbildningsplanen uppdateras.

Det är i första hand verksamhetschefen och handledaren som bedömer hur mycket man kan tillgodoräkna sig från gamla ST.

Ansökan om specialistkompetens ska göras på de nya intygen, det går således inte att i ansökan blanda intyg från gamla och nya ST. Det gäller samtliga intyg, exempelvis kliniska tjänstgöringar och kurser.

Prövning efter ansökan

Den första och enda prövningen av specialiseringstjänstgöringen, vilket gäller alla ST-läkare, sker när man ansöker om specialistkompetens hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger inga förhandsbesked, det är inte möjligt att i förväg få prövat om övergången från gamla till nya är adekvat upplagt och om man uppfyller målbeskrivningens krav för specialiteten.

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12