Specialiseringstjänstgöring (ST)

En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år, för att få de kunskaper och färdigheter som krävs.

ST innebär att arbeta som läkare under handledning och att delta i kompletterande utbildning.


Läkare ST bild

Rekommendationer om ST

Läkarförbundet och Läkaresällskapets rekommendation angående lärandemålet, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. 
Läs mer

Läkarorganisationernas specialitetsföreningar och sektioner tar fram rekommendationer om hur specialitetstjänstgöringen ska utformas inom respektive specialitet. Läs mer

Råd och tips från SYLF

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har i ett policydokument sammanfattat sin syn på hur ST ska utformas. Läs mer

ST-anställningen

ST-läkare har i princip samma anställningsvillkor som övriga läkare.

Läs mer

Handledning

En erfaren läkare med specialistkompetens och med handledarutbildning ska vara handledare för ST-läkare.

Läs mer

Målbeskrivningar

Läs mer

Utomlands under ST

Läs mer

Specialistbevis

Läs mer

Frågor och svar om ST

Läs mer

Föreskrifter om ST

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om ST. Läs mer.

Socialstyrelsen har även tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om specialistbevis inom nya ST. Anvisningarna gäller för bevis om specialistkompetens för sökande som fullgjort sin ST i Sverige och bör läsas parallellt med föreskriften SOSFS 2008:17.

På Socialstyrelsens hemsida kan du ladda ner anvisningarna, och där finns också mer information om den nya specialiseringstjänstgöringen, föreskrifter, målbeskrivningarna mm. Läs mer >

Senast uppdaterad 2017-10-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12