Grundutbildning

Grundutbildningen till läkare är på 330 högskolepoäng (5½ år) och leder fram till läkarexamen. Antagning höst och vår vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund/Malmö, Umeå, Uppsala, Örebro och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Några orter antar studenter till en del av platserna efter intervjuer.

Utbildningens innehåll

Målen för utbildningen regleras i högskoleförordningen, medan respektive lärosäte bestämmer utbildningens innehåll. Läroplanerna för läkarutbildningen ser därför olika ut på universiteten och det kan vara svårt att byta studieort.

Utbildning läkare bildLäkarförbundet arbetar för att underlätta byte av studieort och säkerställa en enhetlig läkarutbildning.

Sveriges läkarförbund Student är en partipolitiskt obundet och arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Nästan 7000 av de svenska läkarstudenterna är medlemmar. Läs mer>

Antagning

Antagningen till läkarutbildningen sker centralt via Universitets- och högskolerådet (UHR). Vissa medicinska fakulteter har också intervjuer till några utbildningsplatser. Se respektive universitets utbildningskatalog för lokala bestämmelser.

För att ansöka till läkarprogrammet, gå till antagning.se

Senast uppdaterad 2016-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11